Produktkatalog / Fodring / AZA foderanlæg / Optagere
 

Download Varekatalog

Optagere

Også inden for optagestationer kan AZA International tilbyde en lang række driftsikre løsninger.
CSA-serien er ekstremt driftsikker. Fra indløbstragten føres foderet med en kraftig snegl over den roterende sigte frem til transportrøret. Dette system sikrer en jævn fordeling af foderet og forhindrer samtidig, at fremmedlegemer kommer ind i systemet. Den indbyrdes sammenhæng mellem hastigheden på transportsneglen og foderkablet modvirker over- eller underfyldning af foderrørene. Sneglen fås til piller eller til mel.

CSA-serien produceres i en udgave for både 1- og 2 strengede foderlinier til henholdsvis 38 og 48 mm rør. CSA-serien bliver trukket af foderkæden eller foderwiren afhængigt af systemet.

CSM-serien er magen til CSA-serien bortset fra, at CSM-serien har egen driftsmotor. CSM-serien leveres ligeledes til enkelt eller dobbelt foderlinie og fås til 38, 48 og 60 mm foderrør.

Spiraza optagestationer fi ndes både som endeterminal og som gennemløbsmodel og føres i udgaver til 48, 60, 75 og 90 mm foderrør. Spiraza serien fås som gennemløbsmodeller i samtlige udgaver.
Vissing Agro A/S | Energivej 5, 8740 Brædstrup - Denmark | Tlf.: +45 75 75 23 00