Produktkatalog / Farestald / Faresti (Kassesti)

Faresti (Kassesti)

Farestalden er indrettet med en farebøjle i hver sti. Farebøjlen er designet til at give soen de bedste betingelser, samt til beskyttelse af smågrisene. Der er lagt stor vægt på at give soen mest mulig bevægelsesfrihed samtidig med at adgangsforholdene til diegivningen er designet til nem adgang for pattegrisene til yveret.

Farebøjlevingerne kan justeres efter behov og soens størrelse. Det anbefales under faringen at justere farebøjlevingerne ind så soen ikke så nemt kan ihjelklemme de nyfødte smågrise. Efter 4-5 dage, kan farebøjlevingerne justeres ud igen for optimal plads for so og smågrise.

Farebøjlevinger er udstyret med vip-/ beskyttelsesbøjle, som forhindrer ihjel lægning af smågrisene. Baglågen er designet med en teleskopjusteringsløsning som giver bedre plads og frihed for personalet i selve stien.

Krybben leveres i rustfrit stål, med plads til 21 liter foder.

Smågrisehulen leveres i både plast eller vandfaste støbeplader med ombukket forkant og hul for varmelampe. Selve smågrisehulen tilpasses farestiens størrelse.
 
Ved fravænning bliver smågrisene flyttet til vækst- eller smågrisestalden, mens soen flytter tilbage til løbestalden.

Fakta

• Stiens længde 250-280 cm
• Stiens bredde 160-180 cm
• Stisidens højde 50 cm
• Farebøjlens længde fra krybbekant 210 cm
• Lange formbukkede fingre.
• Nedfaldsbøjler med støjreduktion.
• Afstand mellem vinger minimum (mellem nedfaldsbøjler) 37 cm
• Afstand mellem vinger maksimum 115 cm
• Vandsystem i rustfri materialer.
• Smågrisevand indbygget i stisiden.
• Sokrybbe i rustfri stål 21 L

Faresti

Vissing Agro´s farestier er udformet således, at so og smågrise har de optimale pladsforhold i hele perioden.
Faresti

KOMPONENTER

 
Lovtekst - Vejledning til velfærdskontrol i svinebesætninger:
Arealkrav, gulvudformning, overbrusning, rode- og beskæftigelsesmateriale m.m.

Se vejledning her
Vissing Agro A/S | Energivej 5, 8740 Brædstrup - Denmark | Tlf.: +45 75 75 23 00