Produktkatalog / Farestald / Faresti, OPTI-Farrow

Faresti, OPTI-Farrow

OPTI-Farrow stien er designet og udviklet med ekstra fokus på soen, smågrisene og personale. OPTI-Farrow er udviklet i en kvadratisk udgave som giver maksimal frihed til soen. Alle stisider leveres i stærkt, kraftigt materiale, som er udviklede til søer.

Farestien leveres med en farebøjlevinge, som gør det muligt at fiksere soen under faring til 3-4 dage frem. Herefter åbnes vingen op, for at give soen frihed.
Farebøjlen er udformet efter pladskravet af nutidens store søer med yderlig fokus på adgangen til yveret for smågrisene.

Den løsgående faresti "OPTI" er så pladsgivende til soen og smågrisene, at smågrisene får en markant større fravænningsvægt.

Farestien er designet og udviklet med en personaleindgang imellem smågrisehule og den løsgående so. Personalet får dermed mulighed for at komme ind i stien og tilse foder og krybbe, uden at skulle ind til soen. Som ekstra personalesikkerhed, er kan den ene farebøjlevinge udviklet til at kunne anvendes som beskyttelse mod soen, når der skal udtages en smågris i stien. Det er også muligt for personalet at bruge samme vinge til fiksering af soen parallel med gangen, som giver ekstra plads til personalen i stien, når der skal arbejdes med smågrisene.

Indgangsforhold til stien er udviklet således, at personalet kan komme nemt ind og ud. (Lav indstigningshøjde)

Smågrisehulen kan leveres i tilpasset størrelse til farestien og fremtidens kuldstørrelse.

Smågrisehjørnet kan være forsynet med en hævbar spærreplade, hvilket gør det let at spærre smågrisene ind de første levedøgn efter faringen. Samtidig er det nemmere at spærre grisene ude fra hulen, når de skal fravænnes. Smågrisehjørnet, som vender ud mod gangen, gør det let at tilse og behandle smågrisene, uden at soen har indflydelse på arbejdet.

Fakta

 
• Stistørrelse 240 x 240 cm
• Skillerumshøjde ved so 100 cm
• Skillerumshøjde ved smågrise 50 cm
• Plast-sotrug med høj bagkant
• Stort smågrisehjørne
• Integreret spærreplade ved smågrisehjørne
• Rustfri vandforsyning
 
Lovtekst - Vejledning til velfærdskontrol i svinebesætninger:
Arealkrav, gulvudformning, overbrusning, rode- og beskæftigelsesmateriale m.m.

Se vejledning her
Vissing Agro A/S | Energivej 5, 8740 Brædstrup - Denmark | Tlf.: +45 75 75 23 00