Produktkatalog / Farestald / Faresti, FT-30

Faresti, FT-30

Et koncept, hvor soen flyttes fra farestien og smågrisene forbliver i stien, til de bliver ca. 30 kg. Ved ikke at flytte smågrise undgås flytningen til et ny miljø, hvilket giver sundere levevilkår og større tilvækst. Der kan lukkes af for separat fodring til soen og smågrisene. Det anbefales at stien indrettes med dobbelt gulvvarme og rumvarmer – alt sammen egenskaber der skabe optimale rammer for dyrenes trivsel og tilvækst.

Vissing Agro tilbyder flere modeller af FT-30 systemet:

Model A ”Wing up” - Farebøjlevingerne hæves til lodret position og farestien er i en håndevending lavet om til en praktisk sti for smågrisene. 

Model B ”Nordic” – Farebøjlevingen svinges over til siden foran smågrisehulen, efter 4-5 dage. Herefter fungerer stien som almindelig løsgående faresti. Efter 4-5 uger fravænnes soen og pattegrisene forbliver, hvor stien herefter er en FT-30 sti. Stien leveres med tørfodringsautomat eller med langkrybbe til våd fodring. 
 
Lovtekst - Vejledning til velfærdskontrol i svinebesætninger:
Arealkrav, gulvudformning, overbrusning, rode- og beskæftigelsesmateriale m.m.

Se vejledning her
Vissing Agro A/S | Energivej 5, 8740 Brædstrup - Denmark | Tlf.: +45 75 75 23 00