Produktkatalog / Drægtighedsstald / Gulvfodringssystem

Gulvfodringssystem

Stierne er forsynet med delvis fast gulv og spalter, hvor der fodres på det faste gulv.

Stier med gulvfodring er et fleksibelt, modulbaseret staldsystem, der kan sammensættes individuelt til eksisterende eller nye bygninger. Stien designes efter ugehold, der typisk deles op i 2-3 stier pr ugehold. Det anbefales at have en syge-/ aflastningssti pr ugehold.
Drikketrug med Aquaflow
 
Lovtekst - Vejledning til velfærdskontrol i svinebesætninger:
Arealkrav, gulvudformning, overbrusning, rode- og beskæftigelsesmateriale m.m.

Se vejledning her
Vissing Agro A/S | Energivej 5, 8740 Brædstrup - Denmark | Tlf.: +45 75 75 23 00