Produktkatalog / Løbestald

Løbestald

Ifølge EU lovgivning, skal alle nye stalde fra 2015 være opført med løsgående selvfangsboks. (Dog må soen gerne være fikseret under løbningen.)
 
Det er tilladt at renovere med løbeboks. Fra 2035 skal alle stalde være oprettet med løsgående drift. Se lovgivningen her
 
Løbestalden er en af de første stationer i so-produktioncyklussen. Søerne bliver her løbet med kunstig sædoverføring (KS). 
 
Orner opstaldes i ornestier designet med begrænset adgang til polte, gylte og søer. Ved løbning vil ornen gå foran løbeboksene. Ornelåger bruges for at kontrollere ornens placering foran søerne, som fremkalder en wow-effekt på løbningstidspunktet.
 
Selve løbeafdelingen kan variere i indretningskoncepter. I dag laves indretning enten som sænket strøget leje eller med dræn-/miljøspalter bag selvfangsboksene. Søerne og gylte vil være i løbeafdeling i de første 4-5 uger af drægtigheden.
 
Se, hvilken indretning passer bedst til dit staldprojekt.
 
Lovtekst - Vejledning til velfærdskontrol i svinebesætninger:
Arealkrav, gulvudformning, overbrusning, rode- og beskæftigelsesmateriale m.m.

Se vejledning her
Vissing Agro A/S | Energivej 5, 8740 Brædstrup - Denmark | Tlf.: +45 75 75 23 00