Slagtesvinstald

Slagtesvinstalde benyttes typisk til grise fra ca. 30 kg til slagt. Fratsstalde benyttes fra fravænning til slagt, også kaldet 7-100 kg. Væsentligste forskel herpå, er at der i fratsstier er overdækning og mindre afstand mellem tremmer på kontaktgitter, samt indretning af bund. Der vil være tilpasset fodertildeling, i form af lavere krybbehøjde og antallet af tilbudte foderblandinger i vækstperioden.

Selve inventaret til disse stier tilbydes i forskellige materialetyper og højder, og indrettes efter de aktuelle anbefalinger og offentliggjorte testresultater, det være sig enten 35 mm plankeinventar, Fiberinventar i en 10 mm kompakt fiber eller i den kraftige 50 mm panelløsning. Alle 3 typer inventar laves i forskellige højder og kan indrettes efter ønske, enten til stier med vådfoder eller tørfoder, kontaktgitter på forskellige mål og materialevalg mm. Se lovgivningen her.

Plankestier til slagtesvin

Slagtesvinestien fra Vissing Agro udført i 35 mm planker er en økonomisk attraktiv løsning, uden dog at gå på kompromis med kvaliteten og materialerne. Stien består af en kombination af lukkede og ventilerede skillerum, som giver grisene de mest optimale forhold for en god tilvækst. Skillerummene har en glat og tæt overflade og er yderst rengøringsvenlig. Stierne er opbygget i moduler, og kan tilbydes i højde 87 cm eller højde 100 cm. Opbygget enten lukket i højde 75 / 100 cm, eller lukket i nederste 75 cm med 1 eller 2 overliggende vandrette rør. Stierne kan både være med låge i hele stiens bredde eller med små låger på det ønskede mål.

I forbindelse med vådfoder, er der mulighed for at indbygge foderrørene i selve cellevæggen. Der er derfor ingen generende foderrør, og rengøring af væggen er yderst let. 63 mm foderrør tilsluttes direkte oven på fodervæggen. Fastgørelse til stibund er altid udført i rustfri stål, enten som beslag eller stolper forankret på fast gulv, miljø spalter eller riste.

Fakta

 • Inventarhøjde 87/100 cm
 • Låge som lille eller stor låge
 • Plastplanker 35 mm
 • Gitter galvaniseret eller rustfrit.
 • Fodringssystem tørfoderautomat eller integreret vådfoderudløb.
 • Vandforsyning med kop eller vandventil
 • Vandfremføring i plast.
Download brochure

Fiberstier

Stier i fibermateriale fra Vissing Agro er opbygget i Compact Fiber, som er et utroligt stærkt og holdbart materiale, trods sine kun 10 mm godstykkelse. Inventaret optager ikke så meget plads i stalden og der vil derfor kunne være flere dyr på samme bruttoareal.

Inventaret til slagtesvin stalden består af en kombination af lukkede og ventilerede skillerum, der giver grisene de mest optimale forhold for en god tilvækst. Skillerummene har en glat og tæt overflade og er yderst rengøringsvenlig. Stierne er opbygget i moduler, enten som lukket i højde 62/82 cm, eller lukket i nederste 62 cm og med 1 overliggende vandrette rør i højde 82 cm. Stierne er med små låger på ønsket mål og har desuden hæve-sænke funktion med 17 mm løft, for minimering af afstand til gulv og dermed mindre svineri på gang. Stiens kontaktgitter kan enten udføres som rustfrit eller galvaniseret stål.

Vissing Fiber løsning er udvalgt af Danish Crown, blandt løsningsforslag fra hele den danske inventarbranche til deres nye koncept (DC modellen), hvor der blev valgt ud fra en lang række kriterier, hvor både funktionalitet og pris vejede tungt. Vi meget stolte over at være valgt som leverandør, og glæder os til at få endnu flere stier ud blandt de danske svineproducenter. Fastgørelse til stibund uanset underlag, er som altid, udført i rustfri stål med enten stolper eller beslag.

Fakta

 • Inventarhøjde 82 cm
 • Fiberplader tykkelse 10 mm
 • Hæve-sænkelåge, 15 mm løft
 • Lågeprofiler i fiber og galvaniseret stål
 • Gitter galvaniseret eller rustfrit.
 • Fodringssystem tørfoderautomat eller vådfodringskrybbe.
 • Vandforsyning med kop eller ventil.
 • Vandfremføring i plast.

Panelstier

Panelstierne er opbygget i moduler af panel i 50 mm tykkelse, farve lys grå. Der er flere kombinationsmuligheder, enten helt lukket i højde 100 cm, eller evt. 50 cm lukket inventar ved gulvet, og derover 3 vandrette rør, Højde 87 cm, eller 4 rør, Højde 100 cm. Panelstier laves med små låger. I forbindelse med vådfoder, er der mulighed for at indbygge foderrørene i selve panelvæggen, en rengøringsvenlig løsning uden generende foderrør påboltet siden af inventaret. Nedløbsrøret fra vådfoderanlægget tilsluttes direkte oven på fodervæggen.  Panelinventaret er fastgjort til stibund med kraftige stolper eller rustfri beslag, alt forankring er i rustfri stål.

Fakta

 • Inventarhøjde 80 cm eller 100 cm
 • Panel, tykkelse 50 mm
 •  Lågeprofiler i panel og rustfri stål
 • Gitter galvaniseret eller rustfrit.
 • Fodringssystem tørfoderautomat eller vådfodringskrybbe.
 • Vandforsyning med kop eller ventil.
 • Vandfremføring i plast.