Produktkatalog / Vækststald / Slagtesvinesti, planker

Slagtesvinesti, planker

Inventaret til slagtesvinestier kan laves i en højde på 87 cm og 100 cm. Det består af en kombination af lukkede planker og vandretgående rør, og giver derfor grisene det helt optimale forhold for en god tilvækst.
Skillerummene har en glat og tæt overflade og er derfor yderst rengøringsvenlige.

Stien leveres med en lille og stor låge. Al materialer leveres i plast eller rustfri profiler.

Stien indrettes typisk i et rektangulært design hvor forholdet mellem bredde og længde er 1:2 (Eksempelvis med en bredde på 2,4 m og en længde på 4,8 m)

Grisenes naturlige adfærd er at dele stien/området op i hvile-område, æde/aktivitet og gødeareal.

I aktivitetsområdet placeres tørfoderautomat, rode/beskæftigelses-materiale og vandsystem. (Vandkop)
Gødeområdet er placeret ud mod gangen og er forsynet med spaltegulv med høj gødningsgennemgang, såsom plast- og støbejernsriste. Envidere monteres kontaktgitter mellem stierne, der er med til at fremprovokere grisenes naturlige adfærd omkring at markere territorie og derved gødeareal. Herved er designet af stien med til at styre de 3 områder: hvilke, aktivitet/æde og gøde.

Plankestierne er opbygget i moduler, hvor der er 62/75 cm lukket inventar ved gulvet, og derover 2 vandrette (H: 87 cm) eller 3 vandrette (H: 100 cm) rør.

Plankerne er fastgjort til gulvet med rustfri beslag.

I forbindelse med vådfoder, er der mulighed for at indbygge foderrørene i selve cellevæggen. Der er derfor ingen generende foderrør, og rengøring af væggen er yderst let. Et foderrør tilsluttes direkte oven på fodervæggen.

Fakta

• Inventarhøjde 100 cm eller 87 cm højde
• Lille eller stor låge
• Plastplanker 35 mm
• Gitter galvaniseret eller rustfrit.
• Fodringssystem tørfoderautomat eller integreret vådfoderudløb.
• Vandforsyning med kop eller vandventil
• Vandfremføring i plast.
 
Lovtekst - Vejledning til velfærdskontrol i svinebesætninger:
Arealkrav, gulvudformning, overbrusning, rode- og beskæftigelsesmateriale m.m.

Se vejledning her
Vissing Agro A/S | Energivej 5, 8740 Brædstrup - Denmark | Tlf.: +45 75 75 23 00