Produktkatalog / Vækststald / To-klimastald

To-klimastald

Inventaret til to-klimastalden laves i en højde på 75 cm. Det består af en kombination af lukkede og ventilerede skillerum, og giver derfor grisene det helt optimale forhold for en god tilvækst.
Skillerummene har en glat og tæt overflade og er derfor yderst rengøringsvenlige.

Lågen til stien kan laves som en stor låge, som gør det nemmere at drive
alle grisene ind og ud på samme tid. Som alternativ kan stien også leveres med en lille låge, typisk i gangens bredde. Al materialer leveres i plast eller rustfri profiler. 

Stien indrettes typisk i et rektangulært design hvor forholdet mellem bredde og længde er 1:2 (Eksempelvis med en bredde på 2 m og en længde på 4 m)
 
Grisenes naturlige adfærd er at dele stien/området op i hvile-område, æde/aktivitet og gødeareal. Stien er indrettet med et klimalåg over hvileområdet, for at give grisen mere lune og et trækfrit område. (Besparelse af energi)
 
I aktivitetsområdet placeres tørfoderautomat, rode/beskæftigelses-materiale og vandsystem. (Vandkop)
Gødeområdet er placeret ud mod gangen og er forsynet med spaltegulv med høj gødningsgennemgang, såsom plast- og støbejernsriste. Envidere monteres kontaktgitter mellem stierne, der er med til at fremprovokere grisenes naturlige adfærd omkring at markere territorie og derved gødeareal. Herved er designet af stien med til at styre de 3 områder: hvilke, aktivitet/æde og gøde.
 
To-klimalåget er typisk udført som enten todelt eller tredelt enhed, som kan være forsynet med galvaniserede hængsler eller et langsgående gummihængsler. Overdækningens størrelse tilpasses antal grise per sti.

For at lette opsynet med grisene, kan låget monteres med et manuelt eller automatisk opluk.

Fakta


• Inventarhøjde 75 cm
• Plastplanker 35 mm
• Fiberplade: 10 mm
• Lågeprofiler plast og rustfri
• Gitter galvaniseret eller rustfrit.
• Fodringssystem tørfoderautomat eller vådfodringskrybbe.
• To-klimalåg i flimply-plade (12 mm) eller PE-plast (25 mm)
• Opluk på låg manuelt eller automatisk
• Vandforsyning med kop eller ventil.
• Vandfremføring i plast.
 
Lovtekst - Vejledning til velfærdskontrol i svinebesætninger:
Arealkrav, gulvudformning, overbrusning, rode- og beskæftigelsesmateriale m.m.

Se vejledning her
Vissing Agro A/S | Energivej 5, 8740 Brædstrup - Denmark | Tlf.: +45 75 75 23 00