Produktkatalog / Vækststald
 

Download Varekatalog

Vækststald

Når smågrisene er afvænnet, bliver de flyttet til en to-klimastalde, som er designet med plast-planker/panel og fiberplade (Compact Line) for at varetage grisenes varmebehov. Når grisene når en vægt på 25-35 kg, bliver de flyttet over til slagtesvinestalden.
 
Grisene bliver i slagtesvinestalden, indtil de opnår en slagtevægt. Hvilket normalt tager 12-14 uger, hvorefter grisene sendes til slagteriet. Slagtesvinestier tilpasses og indrettes efter den enkelte kundes projekt. Der er typisk 15-17 slagtesvin per sti.
 
FRATS-Stalde (Wean To Finish) indrettes som et løsning mellem en reel to-klimasti og en slagtesvinesti. Grisene går her fra fravænning (ca 7 kg) til slagtevægt (100+ kg). 
 
Lovtekst - Vejledning til velfærdskontrol i svinebesætninger:
Arealkrav, gulvudformning, overbrusning, rode- og beskæftigelsesmateriale m.m.

Se vejledning her
Vissing Agro A/S | Energivej 5, 8740 Brædstrup - Denmark | Tlf.: +45 75 75 23 00