Barmarksprojekt med slagtesvin, Kina

28.160 stier

Tørfodring ad lib

16 sektioner med 80 stier per sektion

Central foderlade