Slagtesvinestald

Slagtesvinestalde benyttes typisk til grise fra ca. 30 kg til slagtning. FRATS-stalde benyttes fra fravænning til slagtning eller fra ca. 7-120 kg. De væsentligste forskelle, er at der i FRATS-stier er overdækning og mindre afstand mellem tremmer i kontaktgitter samt udformning af gulvet. Desuden er fodertildelingen tilpasset den større vægtvariation hos grisene i form af lavere krybbehøjde og antallet af tilbudte foderblandinger i vækstperioden.

Inventaret til disse stier tilbydes i forskellige materialetyper og højder, og indrettes efter de aktuelle anbefalinger og offentliggjorte testresultater enten i form af 35 mm plankeinventar, fiberinventar af 10 mm kompakt fiber eller i en kraftig 50 mm panelløsning. Alle tre typer inventar laves i forskellige højder og kan indrettes efter ønske til stier med vådfodring eller tørfodring og med kontaktgitter i forskellige mål og materialer.

Se lovgivningen her.

Slagtesvinestier med plastplanker

Slagtesvinestien fra Vissing Agro udført i 35 mm planker er en økonomisk attraktiv løsning uden dog at gå på kompromis med kvaliteten og materialerne. Stien består af en kombination af lukkede og ventilerede plastplanker, som giver grisene de mest optimale forhold for en god tilvækst. Skillerummene har en glat og tæt overflade og er yderst rengøringsvenlige. Stierne er opbygget i moduler, og kan tilbydes i højde 87 cm eller højde 100 cm. Varianter kan være opbygget enten lukket i højde 75 / 100 cm, eller lukket i nederste 75 cm med 1 eller 2 overliggende vandrette rør. Stierne kan både være med låge i hele stiens bredde eller med små låger på det ønskede mål.

I forbindelse med vådfodring, er der mulighed for at indbygge foderrørene i selve plastvæggen. Der er derfor ingen generende foderrør, og rengøring af væggen er yderst let. Foderrør tilsluttes direkte oven på plastpanelet. Fastgørelse til stibund er altid udført i rustfri stål, enten som beslag eller stolper forankret på fast gulv, betonspaltegulv eller riste.

Fakta

 • Inventarhøjde: 87/100 cm
 • Låge som lille eller stor låge
 • Plastplanker 35 mm
 • Gitter galvaniseret eller rustfrit
 • Fodringssystem: tørfoderautomat eller integreret vådfoderudløb.
 • Vandforsyning med kop eller vandventil
 • Vandfremføring i plast

Slagtesvinestier med fiberinventar

Stiesystemet er opbygget i kompakt fiber, som er et utroligt stærkt og holdbart materiale trods kun 10 mm godstykkelse. Inventaret optager ikke så meget plads i stalden og der vil derfor kunne være flere dyr på samme bruttoareal.

Inventaret til slagtesvinestalden består af en kombination af lukkede og ventilerede skillerum, der giver grisene de mest optimale forhold for en god tilvækst. Skillerummene har en glat og tæt overflade og er yderst rengøringsvenlig. Stierne er opbygget i moduler enten som lukkede i højde 62/82 cm, eller lukkede i nederste 62 cm og med et overliggende vandret rør i højde 82 cm. Stierne er med små låger på ønsket mål og har desuden hæve-sænke funktion med 15 mm løft, for minimering af afstand til gulv og dermed mindre svineri på gang. Stiens kontaktgitter kan enten udføres som rustfrit eller galvaniseret stål.

Vissings fiber-løsning er udvalgt af Danish Crown til det nye slagtesvinekoncept ”DC -Complete” blandt løsningsforslag fra hele den danske inventarbranche. Inventaret blev valgt ud fra en lang række kriterier, hvor både funktionalitet og pris vejede tungt. Vi er meget stolte over at være valgt som leverandør, og glæder os til at få endnu flere stier ud blandt de danske svineproducenter. Fastgørelse til stibund uanset underlag er som altid udført i rustfri stål med enten stolper eller beslag.

Fakta

 • Inventarhøjde: 82 cm
 • Fiberplader tykkelse: 10 mm
 • Hæve-sænkelåge: 15 mm løft
 • Lågeprofiler i fiber og galvaniseret stål
 • Gitter galvaniseret eller rustfrit
 • Fodringssystem tørfoderautomat eller vådfodringskrybbe.
 • Vandforsyning med kop eller ventil
 • Vandfremføring i plast

Slagtesvinestier med paneler

Stierne er opbygget i moduler af plastikpanel i 50 mm tykkelse, farve lys grå. Der er flere kombinationsmuligheder enten helt lukket i højde 100 cm eller evt. 50 cm lukket inventar ved gulvet og derover 3 vandrette rør i højde 87 cm eller med 4 rør i højde 100 cm. Panelstier laves med små låger. I forbindelse med vådfodring, er der mulighed for at indbygge foderrørene i selve panelvæggen, en rengøringsvenlig løsning uden generende foderrør på siden af inventaret. Nedløbsrøret fra vådfodringsanlægget tilsluttes direkte oven på fodervæggen.  Panelinventaret er fastgjort til stibund med kraftige stolper eller rustfri beslag, al forankring er i rustfri stål.

Fakta

 •  Stihøjde: 100/110/120 cm
 • Paneltykkelse: 50 mm
 • Kraftige stolper og fodbeslag
 • Låge i variabel bredde
 • Rustfri fastgørelse til gulv
 • Vandforsyning med drikkekop eller -ventil.