Drægtighedsstald

Omkring 5 uger henne i soens eller gyltens drægtighedscyklus, flyttes dyrene fra løbeafdelingen til drægtighedsstalden. Her vil søerne opholde sig indtil ca. en uge før forventet faring. Dette betyder, at søerne her opholder sig omkring 11-12 uger. Drægtighedsstalden er designet i løsdrift systemer, som er et EU-lovkrav der skal følges i hele EU fra 2013. Løsdriftssystemer er en måde at opstalde søer på, i hold. Stalden er oftest indrettet med et trug eller som gulvfodring. Se lovgivningen her.

Udenfor EU, hvor lovkravene ikke er gældende, kan almindelige bokse med saloon-låge stadig anvendes. Vi har taget hensyn til dyrenes behov gennem produktionsfaserne. Sikret at have opfyldt dansk standard og lovkrav i vores stier og koncepter indenfor drægtighedsperioden.

Selvfangsboks

Vissing Agro´s selvfangsboks er markedets mest stabile og afprøvede selvfangsboks. Boksen er udviklet således, at soen let selv kan gå ind og ud af boksen. Når soen er inde i boksen, så kan andre søer ikke komme ind i samme boks. Boksene kan låses rækkevis samt enkeltvis, både forfra og bagfra i boksen.
Det anbefales at boksene låses en time før fodring, for at opnå mest ro omkring udfodring. Boksene åbnes umiddelbart efter inspektion og fodring igen.
Den specielt kraftige og formbukkede baglåge giver en let adgang til soen i boksen, samtidigt med at lågen er så høj at andre søer ikke vil forsøge at springe over.
Forlågen har fået er designet således, at personalet sikkert og nemt kan behandle soen. Boksens sider med lav bagende, gør den samtidig mere anvendeligt som en KS-boks.

Fakta

 • Højde 100 cm.
 • Bredde 65, 69 eller 74 cm.
 • Længde incl, krybbe model L 240 cm.
 • Længde incl. krybbe model XL 250 cm.
 • Vandforsyning med 1 rustfrit faldrør pr. 2 søer eller aquaflow
 • Soen kan gå ind og ud efter eget ønske.
 • Soen kan gå ind, men kan ikke komme ud før låsen udløses.
 • Udefrakommende søer kan ikke komme ind, hvis der allerede er en so i boksen
 • Fælles opluk af rækken, manuelt eller automatisk
 • Opluk enkeltvis, manuelt
 • Boksen kan bruges som KS boks.
Download brochure

Storstier til søer og gylte

Vissing Agro laver markedets mest stabile løsninger til søer, gylte, polte og orner. Inventaret er designet så det giver størst mulig stabilitet.
Stierne kan opbygges på flere forskellige måder, enten som plade/tremmer eller i 50 mm panelinventar. Eks. kan fronter være i plade/tremmer og sider i 50 mm panel eller i evt. beton elementer mm. eller en kombination af disse muligheder efter ønske. Det er også muligt at indbygge et kontaktgitter over spalterne.
Ydermere gør de mange kombinationsmuligheder det muligt at tilpasse inventaret til gulvfald uanset om det er nyt eller bestående gulv.

Gulvfodring

Stierne er forsynet med delvis fast gulv og spalter, hvor der fodres på det faste gulv. Stier med gulvfodring er et fleksibelt, modulbaseret staldsystem, der kan sammensættes individuelt til eksisterende eller nye bygninger. Stien designes typisk efter ugehold, der oftest opdeles i 2-3 stier pr ugehold, det giver bedre muligheder for at sortere stærke søer og svage søer/gylte for sig. Det anbefales at have én syge-/ aflastningssti pr ugehold.

Skulderadskillelser

Bruges i stier med løsgående søer og gylte, opsættes henover krybbe og fastgøres på væg eller inventarside, påboltes gulv og spalter via. medfølgende fodplade. Henover adskillelserne påsættes 1” galvaniseret rør for yderligere stabilitet.

Fakta

 • Plade/tremme i højde 100 eller 110 cm.
 • Med 12 mm massiv plastplade i bunden og lodrette tremmer foroven
 • Panelinventar i 50 mm panel i højde 100 eller 120 cm.
 • Fladjern i lågeåbninger
 • Mulighed for høje stolper højde 210 cm med 1” galv. Rør for øget stabilitet.
 • Rustfri fastgørelse til spalter eller fast gulv
 • Vandforsyning enten med drikkekop, drikkekar med aquaflow eller bideventil
 • Skulderadskillelse, galvaniseret stålramme og fodplade, massiv plade imellem

Transponderstald

Transponderstalden er forsynet med elektronisk sofodring (ESF), et fleksibelt, modulbaseret staldsystem, der kan sammensættes individuelt til eksisterende eller nye bygninger. Stalden konstrueres normalt til dynamiske og stabile grupper og det anbefales, at stabile grupper udformes med ca. 70 søer pr ugehold, men antallet af søer pr. transponderstation er afhængig af fabrikat. Der stilles store krav til inventarets styrke og kvalitet, derfor anvender vi kun paneler i bredde 50 mm og forhøjede stolper med 1” stabiliseringsrør ved alle indgangslåger.

Fakta

 • Panelinventar, tykkelse 50 mm, højde 100 til 120 cm.
 • Låger opsvejste med fladjern for øget styrke, evt. med næsehjul.
 • Høje stolper 50 x 50 mm med kraftige fodplader, forbundet med 1” galv. Rør.
 • Rustfri fastgørelse i spalter eller fast gulv.
 • Vandforsyning med enten drikkekop, eller drikkekar med aquaflow.
Download brochure