Drægtighedsstald

Omkring 5 uger i soens eller gyltens drægtighedscyklus, flyttes dyrene fra løbeafdelingen til drægtighedsstalden. Her vil søerne opholde sig indtil ca. en uge før forventet faring. Dette betyder, at søerne her opholder sig omkring 11-12 uger i drægtighedsstalden.

Drægtighedsstalden er designet i løsdrift systemer, som er et EU-lovkrav der skal følges i hele EU fra 2013. Løsdrift systemer er en måde at opstalde søer i hold. Stalden er oftest indrettet med et trug eller som gulvfodring. Se lovgivningen for oplysninger omkring pladskrav.

Udenfor EU, hvor lovkravene ikke gælder, kan almindelige bokse med saloon-låge stadig anvendes.

Vi har taget hensyn til svinenes behov igennem produktionsfaserne. Vær sikret at have opfyldt dansk standard og lovkrav i vores stier og koncepter indenfor drægtighedsperioden. Se skitseforslag på drægtighedsstald.

Selvfangsboks

Vissing Agro´s selvfangsboks er markedets mest stabile og afprøvede selvfangsboks.

Boksen er udviklet således, at soen let selv kan gå ind og ud af boksen. Når soen er inde i boksen, så kan andre søer ikke komme ind i samme boks.

Boksene kan låses rækkevis samt enkeltvis, både forfra og bagfra i boksen.

Det anbefales at boksene låses en time før fodring, for at opnå mest ro omkring udfodring. Boksene åbnes umiddelbart efter inspektion og fodring igen.

Den specielt kraftige og formbukkede baglåge giver en let adgang til soen i boksen, samtidigt med at lågen er så høj at andre søer ikke vil forsøge at springe over.

Forlågen har fået er designet således, at personalet sikkert og nemt kan behandle soen.

Boksens sider er med en lav bagende, gør den mere anvendeligt som en KS-boks.

Fakta

 • Højde 100 cm.
 • Bredde 65, 69 eller 74 cm.
 • Længde incl, krybbe model L 240 cm.
 • Længde incl. krybbe model XL 250 cm.
 • Vandforsyning med 1 rustfrit faldrør pr. 2 søer
 • Soen kan gå ind og ud efter eget ønske.
 • Soen kan gå ind, men kan ikke komme ud før låsen udløses.
 • Udefrakommende søer kan ikke komme ind, hvis der allerede er en so i boksen
 • Fælles udløsning af rækken, manuelt eller automatisk
 • Boksen kan bruges som KS boks.

Søer, storstier

Vissing Agro laver markedets mest stabile løsninger til søer, polte og orner.

Inventaret er designet så det giver størst mulig stabilitet.

Fronter i plade/tremme inventar og høje stolper for stabilitet.

Skillerummene kan laves på flere forskellige måder. F.eks. som fronterne i plade/tremmer, 50 mm panel eller i beton elementer, eller som en kombination af disse muligheder.

Det er også muligt at indbygge et kontaktgitter over spalterne.

Ydermere gør de mange kombinationsmuligheder det muligt at tilpasse inventaret til gulvfald uanset om det er nyt eller bestående gulv.

Gulvfodringssystem

Stierne er forsynet med delvis fast gulv og spalter, hvor der fodres på det faste gulv.

Stier med gulvfodring er et fleksibelt, modulbaseret staldsystem, der kan sammensættes individuelt til eksisterende eller nye bygninger. Stien designes efter ugehold, der typisk deles op i 2-3 stier pr ugehold. Det anbefales at have en syge-/ aflastningssti pr ugehold.

Fakta

 • Højde 1
 • Bredde
 • Vandforsyning

Transponderstald

Transponderstalden er forsynet med elektronisk sofodring (ESF) og dermed et fleksibelt, modulbaseret staldsystem, der kan sammensættes individuelt til eksisterende eller nye bygninger. Stalden konstrueres normalt til dynamiske og stabile grupper og det anbefales, at stabile grupper udformes med ca 70 søer pr ugehold.

Der stilles store krav til inventarets styrke og kvalitet, derfor anvender vi kun paneler (50 mm) og forhøjede stolper med stabiliseringsrør ved alle indgangslåger.

Fakta

 • Højde 1
 • Bredde
 • Vandforsyning

Basic Lock

Basic Lock er en drægtighedsboks, hvor der er fokuseret på arbejdspladsen for personalet.

Boksen har rigtigt meget plads og gør det muligt at bruge den som KS-boks.

Den er yderligere udviklet således, at soen let selv kan gå ind og ud af boksen.

Boksene kan låses rækkevis/gruppevis men hver enkelt boks kan individuelt låses og åbnes bag fra.

Den specielt kraftige og formbukkede baglåge giver en let adgang til soen. Konstruktionen af lågen medfører at andre søer ikke forsøger at springe over.

Fakta

 • Højde 100 cm ved skillerummene
 • Bredde C/C: 65, 69 eller 74 cm
 • Vandforsyning med 1 rustfrit faldrør pr. 2 søer eller AquaFlow
 • Soen kan gå ind og ud efter eget ønske
 • Soen kan gå ind, hvor den derved låses inde
 • Fælles luk/opluk af rækken/gruppen
 • Boksen kan bruges som KS boks