Drægtighedsstald

4 uger efter løbning flyttes dyrene fra løbeafdelingen til drægtighedsstalden. Her opholder dyrene sig indtil ca. en uge før forventet faring. Dette betyder, at den samlede opholdstid er 11-12 uger. Drægtighedsstalden er udformet med løsdriftssystem i henhold til danske og EU-lovkrav, som har været gældende for alle stalde fra 2013. Løsdriftssystemer er normalt indrettet til holddrift, hvor hvert ugehold er opstaldet i en eller flere sammenhængende stier.

Se lovgivningen her.

Udenfor EU, hvor lovkravene ikke er gældende, kan almindelige bokse med saloon-låge stadig anvendes. I forbindelse med udvikling af vores systemer til søer har vi taget mest muligt hensyn til dyrenes behov gennem produktionsfaserne herunder lagt vægt på, at vores systemer og koncepter opfylder lovkravene i drægtighedsperioden.

Ædehvileboks

Vissing Agro´s ædehvileboks er markedets mest stabile og afprøvede. Boksen er udviklet således, at soen let selv kan gå ind og ud af boksen. Når soen er inde i boksen, kan andre søer ikke komme ind i samme boks. Boksene kan låses rækkevis samt enkeltvis, både forfra og bagfra i boksen.

Det anbefales, at boksene låses en time før fodring for at opnå mest ro omkring udfodring. Boksene åbnes igen efter inspektion og fodring. Den specielt kraftige og formbukkede baglåge giver en let adgang til soen i boksen samtidigt med, at lågen er så høj, at andre søer ikke vil forsøge at springe over.

Forlågen er designet således, at personalet sikkert og nemt kan behandle soen. Boksens sider med lav bagende, gør den samtidig mere anvendelig som en KS-boks.

Se lovgivningen her.

Fakta

 • Højde 100 cm.
 • Bredde 65, 69 eller 74 cm.
 • Længde incl, krybbe model L 240 cm.
 • Længde incl. krybbe model XL 250 cm.
 • Vandforsyning med et rustfrit faldrør for hver to søer eller Aquaflow
 • Soen kan gå ind og ud efter eget ønske.
 • Soen kan gå ind, men kan ikke komme ud før låsen udløses.
 • Udefrakommende søer kan ikke komme ind, hvis der allerede er en so i boksen
 • Fælles opluk af rækken, manuelt eller automatisk
 • Opluk enkeltvis, manuelt
 • Boksen kan bruges som KS boks.

Storstier til søer og gylte

Vissing Agro laver markedets mest stabile løsninger til søer, gylte, polte og orner. Inventaret er designet så det giver størst mulig stabilitet.

Stierne kan opbygges på flere forskellige måder, enten som plade/tremmer eller i 50 mm panelinventar. Frontdelen kan fx være i plader/tremmer og sider i 50 mm panel eller evt. i beton elementer mm. eller en kombination af disse muligheder efter ønske. Det er også muligt at indbygge et kontaktgitter over spaltegulvet.

Ydermere gør de mange kombinationsmuligheder det muligt at tilpasse inventaret til gulvfald uanset om det er nyt eller bestående gulv.

Gulvfodring

Stierne er forsynet med en kombination af fast gulv og spaltegulv, hvor der fodres på det faste gulv. Stier med gulvfodring er et fleksibelt, modulbaseret staldsystem, der let kan tilpasses eksisterende eller nye bygninger. Stien designes typisk efter ugehold, der ofte opdeles i 2-3 stier pr ugehold, hvilket gør det muligt at sortere søer og gylte efter størrelse. Det anbefales at have én syge-/ aflastningssti pr ugehold.

Skulderadskillelser

Stierne er typisk indrettet med en krybbe og skulderadskillelser opsættes over truget for hver ca. 50 cm og beskytter søerne, når de æder. Skulderadskillelsen fastgøres på væg eller inventarside, påboltes gulv og spaltegulv via medfølgende fodplade. Over adskillelserne påsættes 1” galvaniseret rør for yderligere stabilitet.

Fakta

 • Plade/tremme i højde 100 eller 110 cm.
 • Med 12 mm massiv plastplade i bunden og lodrette tremmer foroven
 • Panelinventar i 50 mm panel i højde 100 / 120 cm.
 • Fladjern i lågeåbninger
 • Mulighed for høje stolper højde 210 cm med 1” galv. Rør for øget stabilitet.
 • Rustfri fastgørelse til gulv
 • Vandforsyning enten med drikkekop, drikkekar med aquaflow eller bideventil
 • Skulderadskillelse, galvaniseret stålramme og fodplade, massiv plade og fodplade

Transponderstald

Transponderstalden er forsynet med elektronisk sofodring (ESF), et fleksibelt, modulbaseret staldsystem, der kan tilpasses eksisterende eller nye bygninger. Stalden indrettes normalt til dynamiske eller stabile grupper. Det anbefales, at stabile grupper udformes med 50-70 søer pr ugehold, men antallet af søer pr. transponderstation er afhængig af fabrikat. Der stilles store krav til inventarets styrke og kvalitet. Derfor anvender vi kun 50 mm paneler og forhøjede stolper med 1” stabiliseringsrør ved alle indgangslåger.

Fakta

 • Panelinventar i 50 mm panel, højde: 100/120 cm
 • Høje stolper 50 x 50 mm forbundet med 1” galv rør og kraftige fodplader
 •  Låger opsvejste med fladjern for øget styrke, evt. med næsehjul
 • Rustfri fastgørelse til gulv
 • Vandforsyning med enten drikkekop, eller drikkekar med aquaflow