Løbestald

Ifølge EU lovgivning, skal alle nye stalde fra 2015 være opført med løsgående selvfangsboks. (Dog må soen gerne være fikseret under løbningen.)

Det er tilladt at renovere med løbeboks. Fra 2035 skal alle stalde være oprettet med løsgående drift. Se lovgivningen her.

Løbestalden er en af de første stationer i so-produktioncyklussen. Søerne bliver her løbet med kunstig sædoverføring (KS).

Orner opstaldes i ornestier designet med begrænset adgang til polte, gylte og søer. Ved løbning vil ornen gå foran løbeboksene. Ornelåger bruges for at kontrollere ornens placering foran søerne, som fremkalder en wow-effekt på løbningstidspunktet.

Selve løbeafdelingen kan variere i indretningskoncepter. I dag laves indretning enten som sænket strøget leje eller med dræn-/miljøspalter bag selvfangsboksene. Søerne og gylte vil være i løbeafdeling i de første 4-5 uger af drægtigheden.

Se, hvilken indretning passer bedst til dit staldprojekt.

Løbeboks

Løbeboksen er udviklet således, at den giver gode pladsforhold både til soen og personalet hvilket giver mulighed for en god stimulering og dermed gode resultater.

Boksen er lavet med saloonlåger hvilket gør det yderst let at få soen ind i boksen, ligeledes kan personalet gå ind i boksen uden at åbne lågerne.

Begge udgaver kan monteres med en polykrybbe eller en rustfri ophængt krybbe.

Boksen er som standard med forværksrør, men kan også være monteret med en frontudgangslåge.

Boksen er galvaniseret og massive ben samt rustfri fastgørelse, hvilket giver boksen en lang holdbarhed.

Fakta

 • Højde 100 cm
 • Bredde 55 – 70 cm
 • Længde incl, forværksrød 234 cm. (Kan forlænges 10 cm)
 • Vandforsyning med 1 rustfrit faldrør pr. 2 søer, eller Aquaflow
 • Mulighed for montage af rustfri krybbe
 • Overflade varmgalvaniseret
 • Fastgørelse i gulv med rustfri bolte

Selvfangsboks

Vissing Agro’s selvfangsboks er markedets mest stabile og afprøvede selvfangsboks.
Boksen er udviklet således, at soen let selv kan gå ind og ud af boksen. Når soen er inde i boksen, så kan andre søer ikke komme ind i samme boks.
Boksene kan låses rækkevis samt enkeltvis, både forfra og bagfra i boksen.
Det anbefales at boksene låses en time før fodring, for at opnå mest ro omkring udfodring. Boksene åbnes umiddelbart efter inspektion og fodring igen.
Den specielt kraftige og formbukkede baglåge giver en let adgang til soen i boksen, samtidigt med at lågen er så høj at andre søer ikke vil forsøge at springe over.
Forlågen har fået er designet således, at personalet sikkert og nemt kan behandle soen.
Boksens sider er med en lav bagende, gør den mere anvendeligt som en KS-boks.

Fakta

 • Højde
 • Bredde
 • Længde

UK løbeafdeling

Løbeboksen er en kombination af en drægtighedsboks og en løbeboks. Boksen er udviklet således, at soen let selv kan gå ind og ud boksen, og når soen er i boksen, kan andre søer ikke komme ind til den.
Boksene kan låses rækkevis, men hver enkelt boks kan låses og åbnes bag fra.
Den specielt kraftige og formbukkede baglåge giver en let adgang til soen i boksen, samtidigt med at lågen er så høj, at andre søer ikke vil forsøge at springe over.
Forlågen har fået et helt nyt design, hvor der her fokuseres på, at det skal være let at kunne behandle soen.
Boksens sider er lavet med en helt speciel bagende, hvilket går det meget let også at bruge den samme boks som løbeboks.

Fakta

 • Højde 100 cm.
 • Bredde 65 eller 70 cm.
 • Længde incl. krybbe L 240 cm.
 • Længde incl. krybbe XL 250 cm.
 • Vandforsyning med et ½” faldrør pr. 2 søer.
 • Manuelt eller automatisk åbning af rækker.