Løbestald

Ifølge EU lovgivning, skal alle nye stalde fra 2015 være opført med løsgående selvfangsboks. (Dog må soen gerne være fikseret under løbningen.) Det er tilladt at renovere med løbeboks. Fra 2035 skal alle stalde være oprettet med løsgående drift. Se lovgivningen her.

Løbestalden er en af de første stationer i so-produktioncyklussen. Søerne bliver her løbet med kunstig sædoverføring (KS). Orner opstaldes i ornestier designet med begrænset adgang til polte, gylte og søer. Ved løbning vil ornen gå foran løbeboksene. Ornelåger bruges for at kontrollere ornens placering foran søerne, som fremkalder en wow-effekt på løbningstidspunktet.

Selve løbeafdelingen kan variere i indretningskoncepter. I dag laves indretning enten som sænket strøet leje eller med dræn-/miljøspalter bag selvfangsboksene. Søerne og gylte vil være i løbeafdeling i de første 4-5 uger af drægtigheden. Se, hvilken indretning passer bedst til dit staldprojekt.

Løbeboks

Løbeboksen er udviklet således, at den giver gode pladsforhold både til soen og personalet hvilket giver mulighed for en god stimulering og dermed gode resultater. Boksen er lavet med saloonlåger hvilket gør det yderst let at få soen ind i boksen, samtidigt med at personalet kan gå ind i boksen uden at åbne lågerne. Boksen laves således at både polykrybbe eller en rustfri ophængt krybbe kan bruges. Boksen er som standard med forværksrør, men kan også være monteret med en frontudgang. Boksen er galvaniseret og med massive ben. Rustfri fastgørelse giver boksen lang holdbarhed. Se lovgivningen her.

Fakta

 • Højde 100 cm
 • Bredde 55 – 70 cm
 • Længde incl. forværksrør 234 cm. (Kan forlænges 10 cm)
 • Vandforsyning med 1 rustfrit faldrør pr. 2 søer, eller Aquaflow
 • Mulighed for montage af rustfri krybbe
 • Overflade varmgalvaniseret
 • Fastgørelse i gulv med rustfri bolte
Download brochure

UK løbeafdeling

I en UK løbeafdeling stilles der krav til søernes mulighed for at bevæge sig frit rundt. Derfor er selvfangsboksen fra Vissing Agro et godt valg. Den er udformet med speciel bagende, således den også kan benyttes som løbeboks, boksen er udviklet med fokus på at give gode pladsforhold til både so og personale, hvilket giver mulighed for en god stimulering og dermed gode reproduktions resultater. Den specielt kraftige og formbukkede baglåge giver en let adgang til soen i boksen, samtidigt med at lågen er så høj, at andre søer ikke vil forsøge at springe over. Forlågens design er med fokus på let adgang til kunne behandle soen. Se lovgivningen her.

Fakta

 • Højde 100 cm.
 • Bredde 65, 70 og 75 cm.
 • Længde incl. krybbe L 240 cm.
 • Længde incl. krybbe XL 250 cm.
 • Vandforsyning med et ½” faldrør pr. 2 søer.
 • Manuelt eller automatisk åbning af rækker.
Download brochure

Selvfangsboks

Vissing Agro´s selvfangsboks er markedets mest stabile og afprøvede selvfangsboks. Boksen er udviklet således, at soen let selv kan gå ind og ud af boksen. Når soen er inde i boksen, så kan andre søer ikke komme ind i samme boks. Boksene kan låses rækkevis samt enkeltvis, både forfra og bagfra i boksen.

Det anbefales at boksene låses en time før fodring, for at opnå mest ro omkring udfodring. Boksene åbnes igen efter inspektion og fodring. Den specielt kraftige og formbukkede baglåge giver en let adgang til soen i boksen, samtidigt med at lågen er så høj at andre søer ikke vil forsøge at springe over.

Forlågen har fået er designet således, at personalet sikkert og nemt kan behandle soen. Boksens sider med lav bagende, gør den samtidig mere anvendeligt som en KS-boks. Det er tilladt at renovere med løbebokse indtil 2035. Se lovgivningen her.

Fakta

 • Højde 100 cm.
 • Bredde 65, 69 eller 74 cm.
 • Længde incl, krybbe model L 240 cm.
 • Længde incl. krybbe model XL 250 cm.
 • Vandforsyning med 1 rustfrit faldrør pr. 2 søer eller aquaflow
 • Soen kan gå ind og ud efter eget ønske.
 • Soen kan gå ind, men kan ikke komme ud før låsen udløses.
 • Udefrakommende søer kan ikke komme ind, hvis der allerede er en so i boksen
 • Fælles opluk af rækken, manuelt eller automatisk
 • Opluk enkeltvis, manuelt
 • Boksen kan bruges som KS boks.