Løbestald

Ifølge dansk lovgivning, skal alle nye stalde fra 2015 være indrettet til løsgående søer fra fravænning til faring. Dog må soen gerne være opstaldet i boks i 3 dage omkring løbningen. Det er tilladt at renovere med løbeboks. Fra 2035 skal alle eksisterende og ny stalde være indrettet til løsdrift.

Se lovgivningen her.

Løbestalden udgør et af de første stadier i soens reproduktionscyklus. Polte og søer bliver insemineret og orner opstaldes i ornestier med begrænset adgang til polte, gylte og søer. Ved løbning kan ornen gå foran løbeboksene for at stimulere dyrenes brunst. Ornelåger bruges for at kontrollere ornens placering foran søerne, som fremkalder en wow-effekt på løbningstidspunktet. Brug af æde-hvilebokse medvirker til at sikre kontrol over individuel foderoptagelse, huld og beskyttelse af søerne.

Løbeafdelingen kan variere i indretning. I dag laves indretning enten som sænket strøet leje eller med dræn-/miljøspaltegulv bag ædehvile-boksene. Søerne og gylte vil være i løbeafdeling i de første 5 uger af drægtigheden. Se, hvilken indretning, der passer bedst til dit staldprojekt.

Løbeboks

Løbeboksen er udviklet således, at den giver gode pladsforhold både til soen og personalet, hvilket giver mulighed for en god stimulering af brunsten hos søer og polte og dermed gode resultater. Boksen er lavet med saloonlåger, hvilket gør det yderst let at få soen ind i boksen samtidigt med, at personalet kan gå ind i boksen uden at åbne lågerne. Boksen er udformet, så både polykrybbe eller en rustfri ophængt krybbe kan bruges. Den er som standard med forværksrør, men kan også være monteret med en frontudgang. Boksen er galvaniseret og med massive ben. Rustfri fastgørelse giver boksen lang holdbarhed.

Se lovgivningen her.

Fakta

 • Højde: 100 cm
 • Bredde: 55–70 cm
 • Længde: 230-240 cm
 • Saloonlåger med en-hånds-betjening
 • Vandforsyning med 1 rustfrit rør pr. to søer
 • Krybbe i rustfrit stål eller polymerbeton
 • Varmt galvaniseret og massive ben
 • Fastgørelse i gulv med rustfri bolte
 • Mulighed for frontlåge

UK løbeafdeling

I en UK løbeafdeling stilles der krav til søernes mulighed for at bevæge sig frit rundt. Derfor er ædehvile-boksen fra Vissing Agro et godt valg. Den er udformet med en speciel bagende, så den også kan benyttes som løbeboks. Boksen er udviklet med fokus på at give gode pladsforhold til både so og personale, hvilket giver mulighed for en god stimulering og dermed gode reproduktions resultater. Den specielt kraftige og formbukkede baglåge giver en let adgang til soen i boksen, samtidigt med at lågen er så høj, at andre søer ikke vil forsøge at springe over. Forlågens design er med fokus på let adgang til kunne behandle soen.

Se lovgivningen her.

Fakta

 • Højde: 100 cm.
 • Bredde: 65, 70 og 75 cm.
 • Længde incl. krybbe model L: 240 cm.
 • Længde incl. krybbe model XL: 250 cm.
 • Vandforsyning med et ½” rustfrit faldrør for hver to søer eller Aquaflow.
 • Manuelt eller automatisk åbning af rækker.

Ædehvileboks

Vissing Agro´s ædehvileboks er markedets mest stabile og afprøvede. Boksen er udviklet således, at soen let selv kan gå ind og ud af boksen. Når soen er inde i boksen, kan andre søer ikke komme ind i samme boks. Boksene kan låses rækkevis samt enkeltvis, både forfra og bagfra i boksen.

Det anbefales, at boksene låses en time før fodring for at opnå mest ro omkring udfodring. Boksene åbnes igen efter inspektion og fodring. Den specielt kraftige og formbukkede baglåge giver en let adgang til soen i boksen samtidigt med, at lågen er så høj, at andre søer ikke vil forsøge at springe over.

Forlågen er designet således, at personalet sikkert og nemt kan behandle soen. Boksens sider med lav bagende, gør den samtidig mere anvendelig som en KS-boks.

Se lovgivningen her.

Fakta

 • Højde: 100 cm
 • Bredde: 60, 65, 69 eller 74 cm
 • Længde: 240-250 cm
 • Vandforsyning med 1 rustfrit rør pr. to søer
 • Krybbe i rustfri stål eller polymerbeton
 • Massive ben
 • Fastgørelse i gulv med rustfri bolte
 • Individuel eller rækkevis låsning af bokse
 • Mulighed for frontlåge
 • Mulighed for manuel eller automatisk låsning af bokse