VÆKSTSTALDE

Vi tilbyder alle de vigtigste designvarianter af inventar til svinestalde. Og som i alle andre forhold er vores hovedfokus kvalitet og hygiejne. Vores udvalg er kendetegnet ved et bredt udvalg af styrke, materiale og dimensioner på alle produkter. Vi kan derfor finde den rette løsning til ethvert behov.

Til tørfoder har vi udviklet vores egen foderautomat – VISSINGMAT 60 og 100 cm. Automaten er udviklet med henblik på hurtig indlæring, lavt foderspild og plads til flere grise. Ved vådfodring tilbyder vi et integreret fodernedløb for at opnå bedst mulig udfodring i krybben.

Smågrisestald

Efter fravænning flyttes grisene til smågrisestalden, hvor der stilles store krav til funktionalitet og indretning. Vissing Agro tilbyder de mest aktuelle inventartyper og designvarianter, som markedet efterspørger.

En sti kan opbygges på mange måder og i flere materialetyper. Det mest almindelige er stisider udformet i 35 mm plastplanker, 10 mm fiberplader eller 50 mm panelinventar. Stien kan indrettes til vådfodring med krybbe til ad lib eller restriktiv fodring samt til tørfodring med foderautomat. Der er oftest kontaktgitter fra gang og 60-70 cm ind i stien for at styre grisenes gødeadfærd. Brug af overbrusning kan desuden være en hjælp til at styre denne adfærd. Stierne kan være enten med små låger eller låge i hele stiens bredde. Overdækningen kan udarbejdes i flere materialetyper og tilbydes som 2- eller 3-delt, med manuelt og automatisk opluk enten individuelt eller rækkevis. Størrelsen på overdækningen udregnes efter antal grise i stien. Der skal være fra 0,09 – 0,11 m2 pr. gris, så svineri undgås.

Drikkekopper opsat i passende højde vil oftest være at foretrække og nemmest for smågrisene at tilgå samtidig med at vandspild begrænses.

Slagtesvinestald

Slagtesvinestalde benyttes typisk til grise fra ca. 30 kg til slagtning. FRATS-stalde benyttes fra fravænning til slagtning eller fra ca. 7-120 kg. De væsentligste forskelle, er at der i FRATS-stier er overdækning og mindre afstand mellem tremmer i kontaktgitter samt udformning af gulvet. Desuden er fodertildelingen tilpasset den større vægtvariation hos grisene i form af lavere krybbehøjde og antallet af tilbudte foderblandinger i vækstperioden.

Inventaret til disse stier tilbydes i forskellige materialetyper og højder, og indrettes efter de aktuelle anbefalinger og offentliggjorte testresultater enten i form af 35 mm plankeinventar, fiberinventar af 10 mm kompakt fiber eller i en kraftig 50 mm panelløsning. Alle tre typer inventar laves i forskellige højder og kan indrettes efter ønske til stier med vådfodring eller tørfodring og med kontaktgitter i forskellige mål og materialer.

Bygget på kundens ønsker

Vi har udviklet vores indgangslåger og øvrigt inventar for at imødekomme vores kunders ønske om nemme indgangsforhold – med fx selv-luk og hæve-sænke-funktion. Vi har ligeledes indgangslåger i fuld bredde, hvor de kan åbnes i begge sider, så der let kan drives grise ind og ud af stien.

Desuden kan vores kunder vælge mellem inventar med forskellige højder.