Flexsnegle

Flexsnegle

Vissing Agro har et stort program af flexsnegle i flere størrelser fra 48 til 90 mm. Kapaciteten på sneglene er alt fra 400 kg til 1.800 kg i timen, men kan tilpasses det enkelte foderanlægs kapacitet og tilkobles direkte på foderstreng, aflevere i buffersilo over optagerstationen. Flexsneglene kan monteres under alle typer af siloer på det danske marked.

Sneglen styres enten af en simpel start stop funktion eller af foderanlæggets styring, eller i nogle tilfælde mølleristyringen. Motoren placeres mest optimal ved udløb, altså som træk, det giver den stærkeste løsning.

Bøjninger til flexsneglene er udført i enten pvc eller i stål. Er det bøjninger med stor belastning vil det med fordel kunne anvendes en bøjning i stål for at øge levetiden.

Størrelse Kapacitet
48 mm 400 kg
90 mm 1.800 kg