Økologisk sostald, Tyskland

260 søer

2 farestaldsektioner hver med 19 stier og udeareal