Smågrisestald

Efter fravænning kommer grisene i smågrisestalden, som der stilles store krav til i forhold til funktionalitet og indretning, vi tilbyder de mest aktuelle inventartyper og designvarianter markedet efterspørger for at efterleve forventningerne hertil.

En sti kan opbygges på mange måder og i flere materialetyper, det mest almindelige er 35 mm planker, 10 mm fiberplader eller endelig i 50 mm panelinventar. Stien kan indrettes til vådfoder med adlib krybbe eller til tørfoder med eks. tragtautomat. Der er oftest kontaktgitter fra gang og 60-70 cm ind i stien for at styre gødningsadfærd, her vil brug af overbrusning ligeledes være en hjælp. Stierne kan være enten med små låger, eller låge i hele stiens bredde. Overdækningen kan udarbejdes i flere materialetyper, og tilbydes som 2- eller 3-delt, manuel opluk eller opluk rækkevis, også med automatik. Størrelsen på overdækningen  udregnes efter antal grise i stien, og der skal være fra 0,09M2 til 0,11M2 pr. gris, så passer størrelsen, og unødvendig svineri undgås ved en evt. for stor overdækning.

Drikkekopper vil oftest være at foretrække, og nemmest for smågrisene at tilgå, opsat i passende højde. Se lovgivningen her.

Plankestier

Inventaret til to-klimastalden kan udføres i 35 mm plank, farve lys grå i højde 75 cm. Det består af en kombination af lukkede og ventilerede skillerum, og giver derfor grisene det helt optimale forhold for en god tilvækst. Skillerummene har en glat og tæt overflade og er yderst rengøringsvenlig. Stierne er opbygget i moduler, enten som lukket i højde 62/75cm, eller lukket i nederste 50 cm med 2 overliggende vandrette rør. Stierne kan både være med låge i hele stiens bredde eller med små låger på det ønskede mål.

Stiens kontaktgitter kan enten udføres som rustfrit eller galvaniseret stål. To-klimalåget er som standard en 2-delt enhed, men kan også tilbydes som 3-delt, og kan bestå af flere materialer og være forsynet med galvaniserede hængsler eller et langsgående gummihængsel. For at lette opsynet med grisene, kan låget monteres med et manuelt eller motoriseret opluk. En helt unik løsning som kan tilpasses alle forhold. Fastgørelse til stibund er altid udført i rustfri stål, enten som beslag eller stolper forankret på fast gulv, miljø spalter eller riste.

Faktaboks

 • Inventarhøjde 75 cm
 • Plastplanker 35 mm
 •  Lågeprofiler i plast eller rustfri stål
 • Gitter galvaniseret eller rustfrit.
 • Fodringssystem tørfoderautomat eller vådfodringskrybbe.
 • To-klimalåg kan tilbydes i flere materialetyper
 • Opluk på låg manuelt eller automatisk
 • Vandforsyning med kop eller ventil.
 • Vandfremføring i plast.
Download brochure

Fiberstier

Stier i fibermateriale fra Vissing Agro er opbygget i Compact Fiber, som er et utroligt stærkt og holdbart materiale, trods sine kun 10 mm godstykkelse. Inventaret optager ikke så meget plads i stalden og der vil derfor kunne være flere dyr på samme bruttoareal.

Inventaret til to-klimastalden består af en kombination af lukkede og ventilerede skillerum, der giver grisene de mest optimale forhold for en god tilvækst. Skillerummene har en glat og tæt overflade og er yderst rengøringsvenlig. Stierne er opbygget i moduler, enten som lukket i højde 61/75 cm, eller lukket i nederste 50 cm og med 2 overliggende vandrette rør. Stierne kan både være med låge i hele stiens bredde eller med små låger på det ønskede mål.

Stiens kontaktgitter kan enten udføres som rustfrit eller galvaniseret stål. To-klimalåget er som standard en 2-delt enhed, men kan også tilbydes som 3-delt, og kan bestå af flere materialer og være forsynet med galvaniserede hængsler eller et langsgående gummihængsel. For at lette opsynet med grisene, kan låget monteres med et manuelt eller motoriseret opluk. En helt unik løsning som kan tilpasses alle forhold. Fastgørelse til stibund er altid udført i rustfri stål med enten stolper eller beslag, på fast gulv, miljø spalter eller riste.

Fakta

 • Inventarhøjde 61 cm / 75 cm
 • Fiberplader tykkelse 10 mm
 •  Lågeprofiler i fiber eller galvaniseret stål
 • Gitter galvaniseret eller rustfrit.
 • Fodringssystem tørfoderautomat eller vådfodringskrybbe.
 • To-klimalåg kan tilbydes i flere materialetyper
 • Opluk på låg manuelt eller automatisk
 • Vandforsyning med kop eller ventil.
 • Vandfremføring i plast.

Panelstier

Panelstierne er lavet i 50 mm panelplader i farve lys grå, og er som både fiber og plankeløsningerne opbygget i moduler, bestående af en kombination af lukkede og ventilerede skillerum, som giver grisene de helt optimale forhold for en god tilvækst. Skillerummene har en glat og tæt overflade og er yderst rengøringsvenlig. Der er 50 cm lukket inventar ved gulvet, og derover 2 vandrette rør (H: 80 cm) eller lukket helt op i højde 80 cm. Stierne er med små låger på det ønskede mål.

Stiens kontaktgitter kan enten udføres som rustfrit eller galvaniseret stål. To-klimalåget er som standard en 2-delt enhed, men kan også tilbydes som 3-delt, og kan bestå af flere materialer og være forsynet med galvaniserede hængsler eller et langsgående gummihængsel. For at lette opsynet med grisene, kan låget monteres med et manuelt eller motoriseret opluk. En helt unik løsning som kan tilpasses alle forhold. Fastgørelse til stibund er altid udført i rustfri stål, enten som beslag eller stolper forankret på fast gulv, miljø spalter eller riste.

Fakta

 • Inventarhøjde 80 cm
 • Panel, tykkelse 50 mm
 •  Lågeprofiler i panel og rustfri stål
 • Gitter galvaniseret eller rustfrit.
 • Fodringssystem tørfoderautomat eller vådfodringskrybbe.
 • To-klimalåg kan tilbydes i flere materialetyper
 • Opluk på låg manuelt eller automatisk
 • Vandforsyning med kop eller ventil.
 • Vandfremføring i plast.