Smågrisestald

Efter fravænning flyttes grisene til smågrisestalden, hvor der stilles store krav til funktionalitet og indretning. Vissing Agro tilbyder de mest aktuelle inventartyper og designvarianter, som markedet efterspørger.

En sti kan opbygges på mange måder og i flere materialetyper. Det mest almindelige er stisider udformet i 35 mm plastplanker, 10 mm fiberplader eller 50 mm panelinventar. Stien kan indrettes til vådfodring med krybbe til ad lib eller restriktiv fodring samt til tørfodring med foderautomat. Der er oftest kontaktgitter fra gang og 60-70 cm ind i stien for at styre grisenes gødeadfærd. Brug af overbrusning kan desuden være en hjælp til at styre denne adfærd. Stierne kan være enten med små låger eller låge i hele stiens bredde. Overdækningen kan udarbejdes i flere materialetyper og tilbydes som 2- eller 3-delt, med manuelt og automatisk opluk enten individuelt eller rækkevis. Størrelsen på overdækningen udregnes efter antal grise i stien. Der skal være fra 0,09 – 0,11 m2 pr. gris, så svineri undgås.

Drikkekopper opsat i passende højde vil oftest være at foretrække og nemmest for smågrisene at tilgå samtidig med at vandspild begrænses.

Se lovgivningen her.

Smågrisestier med plastplanker

Inventaret til to-klimastien kan udføres i 35 mm plastplanker i lys grå farve. Det består af en kombination af lukkede og ventilerede skillerum og giver grisene optimale forhold for en god tilvækst. Skillerummene har en glat og tæt overflade og er yderst rengøringsvenlige. Stierne er opbygget i moduler enten som lukkede i højde 62/75cm, eller lukkede i nederste 50 cm med 2 overliggende vandrette rør. Stierne kan både være med låge i hele stiens bredde eller med små låger på de ønskede mål.

Stiens kontaktgitter kan enten udføres som rustfrit eller galvaniseret stål. To-klimalåget er som standard en to-delt enhed, men kan også tilbydes som 3-delt, og kan bestå af flere materialer og være forsynet med galvaniserede hængsler eller et langsgående gummihængsel. For at lette opsynet med grisene kan låget monteres med et manuelt eller motoriseret opluk. Fastgørelse til stibund er altid udført i rustfri stål, enten som beslag eller stolper forankret på fast gulv, betonspaltegulv eller riste.

Faktaboks

 • Inventarhøjde: 75 cm
 • Plastplanker: 35 mm
 • Lågeprofiler i plast eller rustfri stål
 • Gitter galvaniseret eller rustfrit
 • Fodringssystem: tørfoderautomat eller vådfodringskrybbe
 • To-klimalåg kan tilbydes i flere materialetyper
 • Opluk på låg manuelt eller automatisk
 • Vandforsyning med kop eller ventil
 • Vandfremføring i plast

Smågrisestier fiberpanel

Stierne er opbygget i kompakt fiber, som er et utroligt stærkt og holdbart materiale trods sine kun 10 mm godstykkelse. Inventaret optager ikke så meget plads i stalden og der vil derfor kunne være flere dyr på samme bruttoareal sammenlignet med stier udformet i plastplanker eller plastpaneler.

Inventaret til to-klimastalden består af en kombination af lukkede og ventilerede skillerum, der giver grisene de mest optimale forhold for en god tilvækst. Skillerummene har en glat og tæt overflade og er yderst rengøringsvenlige. Stierne er opbygget i moduler, enten som lukket i højde 61/75 cm, eller lukket i nederste 50 cm og med 2 overliggende vandrette rør. Stierne kan være udformet med låge i hele stiens bredde eller med små låger på det ønskede mål.

Stiens kontaktgitter kan enten udføres som rustfrit eller galvaniseret stål. To-klimalåget er som standard en to-delt enhed, men kan også tilbydes som tre-delt, og kan bestå af flere materialer og være forsynet med galvaniserede hængsler eller et langsgående gummihængsel. For at lette opsynet med grisene kan låget monteres med et manuelt eller motoriseret opluk. En helt unik løsning som kan tilpasses alle forhold. Fastgørelse til stibund er altid udført i rustfri stål med enten stolper eller beslag, på fast gulv, betonspaltegulv eller riste.

Fakta

 • Inventarhøjde: 61/75 cm
 • Fiberplader: 10 mm
 • Lågeprofiler i fiber eller galvaniseret stål
 • Gitter galvaniseret eller rustfrit
 • Fodringssystem: tørfoderautomat eller vådfodringskrybbe
 • To-klimalåg kan tilbydes i flere materialetyper
 • Opluk på låg manuelt eller automatisk
 • Vandforsyning med kop eller ventil
 • Vandfremføring i plast

Smågrisestier med plastpaneler

Panelstierne er lavet i 50 mm plastpaneler i lys grå farve og er som både fiber og plankeløsningerne opbygget i moduler, bestående af en kombination af lukkede og ventilerede skillerum, som giver grisene optimale forhold for en god tilvækst. Skillerummene har en glat og tæt overflade og er yderst rengøringsvenlig. Der er 50 cm lukket inventar ved gulvet og derover to vandrette rør eller lukket i højde 80 cm. Stierne er med små låger på det ønskede mål.

Stiens kontaktgitter kan enten udføres som rustfrit eller galvaniseret stål. To-klimalåget er som standard en to-delt enhed, men kan også tilbydes som tre-delt og kan bestå af flere materialer samt være forsynet med galvaniserede hængsler eller et langsgående gummihængsel. For at lette opsynet med grisene kan låget monteres med et manuelt eller motoriseret opluk. Fastgørelse til stibund er altid udført i rustfri stål med enten stolper eller beslag på fast gulv, betonspaltegulv eller riste.

Fakta

 • Inventarhøjde: 80 cm
 • Panel: 50 mm
 • Lågeprofiler i panel og rustfri stål
 • Gitter galvaniseret eller rustfrit
 • Fodringssystem tørfoderautomat eller vådfodringskrybbe
 • To-klimalåg kan tilbydes i flere materialetyper
 • Opluk på låg manuelt eller automatisk
 • Vandforsyning med kop eller ventil.
 • Vandfremføring i plast.