SOSTALDE

Fremtidens sostalde er til løsgående søer, og det betyder, at belastningen er mange gange højere. Derfor er alle vores bokse lavet med ekstra godstykkelse for at sikre en markant længere holdbarhed. Vi har mange års erfaring med både udvikling, design og indretning. Og vores specialister sidder inde med den nyeste viden på området.

LØBESTALD

Ifølge EU lovgivning, skal alle nye stalde fra 2015 være opført med løsgående selvfangsboks. (Dog må soen gerne være fikseret under løbningen.)

Det er tilladt at renovere med løbeboks. Fra 2035 skal alle stalde være oprettet med løsgående drift. Se lovgivningen her.

Løbestalden er en af de første stationer i so-produktioncyklussen. Søerne bliver her løbet med kunstig sædoverføring (KS).

Orner opstaldes i ornestier designet med begrænset adgang til polte, gylte og søer. Ved løbning vil ornen gå foran løbeboksene. Ornelåger bruges for at kontrollere ornens placering foran søerne, som fremkalder en wow-effekt på løbningstidspunktet.

Selve løbeafdelingen kan variere i indretningskoncepter. I dag laves indretning enten som sænket strøget leje eller med dræn-/miljøspalter bag selvfangsboksene. Søerne og gylte vil være i løbeafdeling i de første 4-5 uger af drægtigheden.

Se, hvilken indretning passer bedst til dit staldprojekt.

Læs mere om vores løbesstalde

Lovtekst – Vejledning til velfærdskontrol i svinebesætninger: Arealkrav, gulvudformning, overbrusning, rode- og beskæftigelsesmateriale m.m.

Se vejledning her

POLTE- OG ORNESTIER

Vissing Agro laver markedets mest stabile løsninger til søer, polte og orner. Inventaret er designet så det giver størst mulig stabilitet. Fronter i plade/tremme inventar og høje stolper for stabilitet. Skillerummene kan laves på flere forskellige måder. F.eks. som fronterne i plade/tremmer, 50 mm panel eller i beton elementer, eller som en kombination af disse muligheder.

Det er også muligt at indbygge et kontaktgitter over spalterne. Ydermere gør de mange kombinationsmuligheder det muligt at tilpasse inventaret til gulvfald uanset om det er nyt eller bestående gulv.

Læs mere om vores polte- og ornestier

DRÆGTIGHEDSSTALD

Omkring 5 uger i soens eller gyltens drægtighedscyklus, flyttes dyrene fra løbeafdelingen til drægtighedsstalden. Her vil søerne opholde sig indtil ca. en uge før forventet faring. Dette betyder, at søerne her opholder sig omkring 11-12 uger i drægtighedsstalden.

Drægtighedsstalden er designet i løsdrift systemer, som er et EU-lovkrav der skal følges i hele EU fra 2013. Løsdrift systemer er en måde at opstalde søer i hold. Stalden er oftest indrettet med et trug eller som gulvfodring. Se lovgivningen for oplysninger omkring pladskrav.

Udenfor EU, hvor lovkravene ikke gælder, kan almindelige bokse med saloon-låge stadig anvendes.

Vi har taget hensyn til svinenes behov igennem produktionsfaserne. Vær sikret at have opfyldt dansk standard og lovkrav i vores stier og koncepter indenfor drægtighedsperioden. Se skitseforslag på drægtighedsstald.

Læs mere om vores drægtighedsstalde

Lovtekst – Vejledning til velfærdskontrol i svinebesætninger: Arealkrav, gulvudformning, overbrusning, rode- og beskæftigelsesmateriale m.m.

Se vejledning her

FARESTALD

Farestalden er den afdeling, hvor smågrisene bliver født. Farestalden indrettes sektionsvis for ugehold med ekstra stier for ammesøer. Farestalden leveres og monteres på, både fuldspalte og delvis spaltegulve.

Soen flytter i farestalden ca en uge før faretidspunktet og flytter igen ud, når smågrisene er fravænnet, som ofte ligger omkring 4 uger efter faringen.

Ved fravænning bliver smågrisene flyttet til vækst- eller smågrisestalden, mens soen flytter tilbage til løbestalden.

Læs mere om vores farestalde

Lovtekst – Vejledning til velfærdskontrol i svinebesætninger: Arealkrav, gulvudformning, overbrusning, rode- og beskæftigelsesmateriale m.m.

Se vejledning her