SOSTALDE

Fremtidens sostalde er indrettet til løsgående søer. Pga. større påvirkning fra dyrene er belastningen af inventaret højere end ved opstaldning i bokse. Derfor er vore inventar lavet med ekstra godstykkelse for at sikre en lang holdbarhed. Vi har mange års erfaring med både udvikling, design og indretning af løsdriftssystemer til søer og vores specialister sidder inde med den nyeste viden på området.

LØBESTALD

Ifølge dansk lovgivning, skal alle nye stalde fra 2015 være indrettet til løsgående søer fra fravænning til faring. Dog må soen gerne være opstaldet i boks i 3 dage omkring løbningen. Det er tilladt at renovere med løbeboks. Fra 2035 skal alle eksisterende og ny stalde være indrettet til løsdrift. Se lovgivningen her.

Løbestalden udgør et af de første stadier i soens reproduktionscyklus. Polte og søer bliver insemineret og orner opstaldes i ornestier med begrænset adgang til polte, gylte og søer. Ved løbning kan ornen gå foran løbeboksene for at stimulere dyrenes brunst. Ornelåger bruges for at kontrollere ornens placering foran søerne, som fremkalder en wow-effekt på løbningstidspunktet. Brug af æde-hvilebokse medvirker til at sikre kontrol over individuel foderoptagelse, huld og beskyttelse af søerne.

Løbeafdelingen kan variere i indretning. I dag laves indretning enten som sænket strøet leje eller med dræn-/miljøspaltegulv bag ædehvile-boksene. Søerne og gylte vil være i løbeafdeling i de første 5 uger af drægtigheden. Se, hvilken indretning, der passer bedst til dit staldprojekt.

Lovtekst – Vejledning til velfærdskontrol i svinebesætninger: Arealkrav, gulvudformning, overbrusning, rode- og beskæftigelsesmateriale m.m.

Se vejledning her

POLTE- OG ORNESTIER

Vissing Agro laver markedets mest stabile løsninger til søer, polte og orner. Inventaret er designet så det giver størst mulig stabilitet. Inventaret hertil kan opbygges på flere forskellige måder, enten som plade/tremmer eller i kraftig 50 mm panel, eller som en kombination af disse. Det er også muligt at indbygge forskellige typer af kontaktgitter udført i rustfri stål eller galvaniseret stål. Ydermere gør de mange kombinationsmuligheder det muligt at tilpasse inventaret til gulvfald uanset om det er nyt eller bestående gulv.

DRÆGTIGHEDSSTALD

Omkring 5 uger henne i soens eller gyltens drægtighedscyklus, flyttes dyrene fra løbeafdelingen til drægtighedsstalden. Her vil søerne opholde sig indtil ca. en uge før forventet faring. Dette betyder, at søerne her opholder sig omkring 11-12 uger. Drægtighedsstalden er designet i løsdrift systemer, som er et EU-lovkrav der skal følges i hele EU fra 2013. Løsdriftssystemer er en måde at opstalde søer på, i hold. Stalden er oftest indrettet med et trug eller som gulvfodring.

Udenfor EU, hvor lovkravene ikke er gældende, kan almindelige bokse med saloon-låge stadig anvendes. Vi har taget hensyn til dyrenes behov gennem produktionsfaserne. Sikret at have opfyldt dansk standard og lovkrav i vores stier og koncepter indenfor drægtighedsperioden.

Lovtekst – Vejledning til velfærdskontrol i svinebesætninger: Arealkrav, gulvudformning, overbrusning, rode- og beskæftigelsesmateriale m.m.

Se vejledning her

FARESTALD

Farestalden er den afdeling, hvor grisene bliver født. Farestalden indrettes sektionsvis for ugehold med ekstra stier til ammesøer. Farestierne monteres både på fuldspaltet og delvis fast gulv og riste. Soen flyttes i farestalden ca. en uge før forventet faring og flyttes ud igen, når pattegrisene er fravænnet ca. 4 uger efter faring. Ved fravænning bliver smågrisene flyttet til vækst- eller smågrisestalden, mens soen flyttes til løbestalden.

Lovtekst – Vejledning til velfærdskontrol i svinebesætninger: Arealkrav, gulvudformning, overbrusning, rode- og beskæftigelsesmateriale m.m.

Se vejledning her