Farestalde

Farestalden er den afdeling, hvor smågrisene bliver født. Farestalden indrettes ofte sektionsvis for ugehold med ekstra stier til ammesøer. Farestierne monteres både på fuldspaltet og delvis fast gulv og riste. Soen flyttes i farestalden ca. en uge før forventet faring og flyttes ud igen, når smågrisene er fravænnet, som ofte ligger omkring 4 uger efter faringen. Ved fravænning bliver smågrisene flyttet til vækst- eller smågrisestalden, mens soen flyttes til løbestalden. Se lovgivningen her.

Farestien

Farestien fra Vissing Agro er indrettet således at både so og smågrise har de mest optimale forhold i hele perioden. Der er lagt stor vægt på at give soen mest mulig bevægelsesfrihed samtidig med at adgangen til yveret er nem og hurtig for pattegrisene uanset størrelse og alder.

Farebøjlerne kan justeres i bredden efter behov, og soens størrelse. Det anbefales under faringen at justere farebøjlerne ind for optimal beskyttelse af de nyfødte smågrise. Efter 4-5 dage, kan vingerne justeres ud igen. Vingerne kan tilbydes med vippebøjler, som forhindrer ihjel lægning af smågrisene. Baglågen er designet med en teleskopjusteringsløsning som giver bedre plads og frihed for personalet i selve stien. Krybben leveres i rustfrit stål, med plads til 21 liter foder. Smågrisehulen kan leveres i både plast og vandfaste støbeplader med ombukket forkant og hul for varmelampe. Selve smågrisehulen tilpasses farestiens størrelse og automatisk opluk kan tilbydes.

Fakta

 • Stiens længde 250-280 cm
 • Stiens bredde 160-180 cm
 • Stisidens højde 50 cm
 • Farebøjlens længde fra krybbekant 210 cm
 • Lange formbukkede fingre.
 • Vippebøjler med støjreduktion.
 • Afstand mellem vinger minimum (mellem vippebøjler) 37 cm
 • Afstand mellem vinger maksimum 115 cm
 • Vandsystem i rustfri materialer.
 • Smågrisevand indbygget i stisiden.
 • Vand til pattegrise enten via bideventil eller kop, også til jernvand.
 • Sokrybbe i rustfri stål 21 L
Download brochure

OPTI-farrow

OPTI-farrow stien er udviklet til at soen kan gå frit omkring i farestien, samtidigt med at beskyttelsen af nyfødte grise har den højeste prioritet. Den løsgående faresti giver muligheden for at holde soen fikseret med farebøjlen i 3-4 dage efter faring. Farebøjlen er udformet efter pladsbehov til nutidens store søer med yderlig fokus på at optimere adgangen til yveret for pattegrisene. Den løsgående faresti “OPTI-farrow” er så pladsgivende til soen og smågrisene, at smågrisene får en markant større fravænningsvægt. Smågrisehjørnet er forsynet med en hævebar spærreplade, hvilket gør det let at holde smågrisene inde lige efter faring. Samtidig er det nemmere at holde grisene ude, når de skal tages ud af farestien. Smågrisehjørnet, som vender ud mod gangen, gør det let at tilse og behandle pattegrisene, uden at soen har negativ indflydelse på arbejdet.

Opti-farrow,
faresti til løsgående søer

 • Stistørrelse efter ønske ( 250 x 250 cm er pt. standard )
 • Skillerumshøjde ved so er 100 cm
 • Skillerumshøjde ved smågrise er 50 cm
 • Sotrug i kraftig plast
 • Stort smågrisehjørne
 • Integreret spærreplade ved smågrisehjørne
 • Rustfri vandforsyning
Download brochure

Udviklet med velfærd i højsædet, for både so, grise og personalet.

Faresti FT-30

Et koncept, hvor soen flyttes fra farestien og smågrisene forbliver i stien, til de bliver ca. 30 kg. Ved ikke at flytte smågrisene undgås flytning og sammenblanding i et ny miljø, hvilket giver sundere levevilkår med et lavere smittepres og øget tilvækst. Der kan lukkes af for separat fodring til soen og smågrisene. Det anbefales at stien indrettes med dobbelt gulvvarme og rumvarmer, alt sammen for at skabe optimale rammer for dyrenes trivsel og tilvækst.

Vissing Agro tilbyder flere modeller af FT-30 systemet:

Model A “Wing up” – Farebøjlevingerne hæves til lodret position og farestien er i en håndevending lavet om til en praktisk sti for smågrisene.
Model B “Nordic” – Farebøjlevingen svinges over til siden foran smågrisehulen, efter 4-5 dage. Herefter fungerer stien som almindelig løsgående faresti. Efter 4-5 uger fravænnes soen og pattegrisene forbliver, hvor stien herefter er en FT-30 sti. Stien leveres med tørfodringsautomat eller med langkrybbe til vådfodring.

Faresti FT-30

 • Plankeinventar højde 75 cm
 • 50 cm lukket plank og 2 rør i toppen
 • Kontaktgitter mellem stier
 • Flere fodringssystemer tilbydes
 • Tidsbesparende, undgår en flytning og vask
 • Lavt smittetryk, ingen sammenblanding af kuld
 • Lav medicinforbrug
 • Højere tilvækst
Download brochure