Farestalde

Farestalden er den afdeling, hvor smågrisene bliver født. Farestalden indrettes sektionsvis for ugehold med ekstra stier for ammesøer. Farestalden leveres og monteres på, både fuldspalte og delvis spaltegulve.

Soen flytter i farestalden ca en uge før faretidspunktet og flytter igen ud, når smågrisene er fravænnet, som ofte ligger omkring 4 uger efter faringen.

Ved fravænning bliver smågrisene flyttet til vækst- eller smågrisestalden, mens soen flytter tilbage til løbestalden.

Faresti

Farestalden er indrettet med en farebøjle i hver sti. Farebøjlen er designet til at give soen de bedste betingelser, samt til beskyttelse af smågrisene. Der er lagt stor vægt på at give soen mest mulig bevægelsesfrihed samtidig med at adgangsforholdene til diegivningen er designet til nem adgang for pattegrisene til yveret.

Farebøjlevingerne kan justeres efter behov og soens størrelse. Det anbefales under faringen at justere farebøjlevingerne ind så soen ikke så nemt kan ihjelklemme de nyfødte smågrise. Efter 4-5 dage, kan farebøjlevingerne justeres ud igen for optimal plads for so og smågrise.

Farebøjlevinger er udstyret med vip-/ beskyttelsesbøjle, som forhindrer ihjel lægning af smågrisene. Baglågen er designet med en teleskopjusteringsløsning som giver bedre plads og frihed for personalet i selve stien.

Krybben leveres i rustfrit stål, med plads til 21 liter foder.

Smågrisehulen leveres i både plast eller vandfaste støbeplader med ombukket forkant og hul for varmelampe. Selve smågrisehulen tilpasses farestiens størrelse.

Ved fravænning bliver smågrisene flyttet til vækst- eller smågrisestalden, mens soen flytter tilbage til løbestalden.

Fakta

 • Stiens længde 250-280 cm
 • Stiens bredde 160-180 cm
 • Stisidens højde 50 cm
 • Farebøjlens længde fra krybbekant 210 cm
 • Lange formbukkede fingre.
 • Nedfaldsbøjler med støjreduktion.
 • Afstand mellem vinger minimum (mellem nedfaldsbøjler) 37 cm
 • Afstand mellem vinger maksimum 115 cm
 • Vandsystem i rustfri materialer.
 • Smågrisevand indbygget i stisiden.
 • Sokrybbe i rustfri stål 21 L

OPTI-farrow

OPTI-farrow stien er udviklet til at soen kan gå frit omkring i farestien, samtidigt med at beskyttelsen af nyfødte grise har den højeste prioritet. Den løsgående faresti giver muligheden for at holde soen fikseret, i 3-4 dage efter faring, i farebøjlen.

Farebøjlen er udformet efter pladskravet af nutidens store søer med yderlig fokus på, at optimere adgangen til yveret for grisene. Den løsgående faresti “OPTI-farrow” er så pladsgivende til soen og smågrisene, at smågrisene får en markant større fravænningsvægt.

Smågrisehjørnet er forsynet med en hævbar spærreplade, hvilket gør det let at holde smågrisene inde lige efter faring. Samtidig er det nemmere at holde grisene ude, når de skal tages ud af farestien. Smågrisehjørnet, som vender ud mod gangen, gør det let at tilse og behandle smågrisene, uden at soen har indflydelse på arbejdet.

OPTI-farrow stien – her tages der hensyn til soen, smågrisene og personalet.

Optifarrow,
faresti til løsgående søer

 • Stistørrelse 240 x 240 cm
 • Skillerumshøjde ved so 100 cm
 • Skillerumshøjde ved smågrise 50 cm
 • Plast- eller rustfri sotrug
 • Stort smågrisehjørne
 • Integreret spærreplade ved smågrisehjørne
 • Rustfri vandforsyning

Faresti FT-30

Et koncept, hvor soen flyttes fra farestien og smågrisene forbliver i stien, til de bliver ca. 30 kg. Ved ikke at flytte smågrise undgås flytningen til et ny miljø, hvilket giver sundere levevilkår og større tilvækst. Der kan lukkes af for separat fodring til soen og smågrisene. Det anbefales at stien indrettes med dobbelt gulvvarme og rumvarmer – alt sammen egenskaber der skabe optimale rammer for dyrenes trivsel og tilvækst.

Vissing Agro tilbyder flere modeller af FT-30 systemet:

Model A “Wing up” – Farebøjlevingerne hæves til lodret position og farestien er i en håndevending lavet om til en praktisk sti for smågrisene.

Model B “Nordic” – Farebøjlevingen svinges over til siden foran smågrisehulen, efter 4-5 dage. Herefter fungerer stien som almindelig løsgående faresti. Efter 4-5 uger fravænnes soen og pattegrisene forbliver, hvor stien herefter er en FT-30 sti. Stien leveres med tørfodringsautomat eller med langkrybbe til våd fodring.

Faresti FT-30

 • foo
 • bar