Farestalde

Farestalden er den afdeling, hvor grisene bliver født. Farestalden indrettes sektionsvis for ugehold med ekstra stier til ammesøer. Farestierne monteres både på fuldspaltet og delvis fast gulv og riste. Soen flyttes i farestalden ca. en uge før forventet faring og flyttes ud igen, når pattegrisene er fravænnet ca. 4 uger efter faring. Ved fravænning bliver smågrisene flyttet til vækst- eller smågrisestalden, mens soen flyttes til løbestalden.

Se lovgivningen her.

Farestien

Farestien fra Vissing Agro er indrettet, så både so og smågrise har de mest optimale forhold i hele perioden. Der er lagt stor vægt på at give soen mest mulig bevægelsesfrihed samtidig med at adgangen til yveret er nem og hurtig for pattegrisene uanset størrelse og alder.

Farebøjlerne kan justeres i bredden efter behov, og soens størrelse. Det anbefales at justere farebøjlerne ind under faringen for optimal beskyttelse af de nyfødte smågrise. Efter 4-5 dage, kan vingerne justeres ud igen. Vingerne kan tilbydes med vippebøjler, som forhindrer ihjellægning af pattegrisene. Baglågen er designet med en teleskopjustering, som giver god plads og frihed for personalet i selve stien. Krybben leveres i rustfrit stål med plads til 21 liter foder. Pattegrisehulen kan leveres i både plast og vandfaste plader med ombukket forkant og hul for varmelampe. Selve pattegrisehulen tilpasses farestiens størrelse og automatisk opluk kan tilbydes.

Fakta

 • Stilængde: 250–280 cm
 • Stibredde: 160-180 cm
 • Stihøjde: 50 cm
 • Farebokslængde fra krybbe: 210 cm
 • Formbukkede fingre og teleskop-baglåge
 • Vipbare bøjler med støjreduktion
 • Afstand mellem vipbare bøjler: 37-115 cm
 • Afdækning af renseåbning med vipbar baglåge
 • Todelt pattegrisehule
 • Sokrybbe 21 l i rustfri stål
 • Vandsystem i rustfri materialer
 • So-drikkeventil min. 10 l/min
 • Vandforsyning til pattegrise integreret i stiside
 • Mulighed for drikkeventil eller kop

OPTI-farrow I

OPTI-farrow stien er udviklet til, at soen kan gå frit omkring i farestien samtidigt med, at de nyfødte grise er beskyttet. Farestien til løsgående so er indrettet med en fareboks, som giver mulighed for at fiksere soen i 3-4 dage omkring faring, hvorefter den kan åbnes og give soen bevægelsesfrihed. Fareboksen er udformet efter pladsbehovet hos nutidens store søer og med særlig fokus på at optimere adgangen til yveret for pattegrisene, så de kan opnå en høj fravænningsvægt. Pattegrisehulen er forsynet med en hævbar spærreplade, hvilket gør det let at holde grisene inde i hulen, når det er nødvendigt at beskytte dem mod soens bevægelser eller behandle dem. Pattegrisehulen vender ud mod gangen og overdækning samt spærreplade kan håndteres herfra. Det gør det let at tilse og behandle pattegrisene uden, at soen har negativ indflydelse på arbejdet.

Opti-farrow I,
faresti til løsgående søer

 • Stilængde 240–280 cm
 • Stibredde: 240–280 cm
 • Stihøjde: 50/100 cm
 • Farebokslængde fra krybbe: 210 cm
 • Vipbare bøjler med støjreduktion
 • Todelt pattegrisehule
 • Sokrybbe i plast 21 l
 • Vandsystem i rustfri materialer
 • So-drikkeventil min. 10 l/min
 • Vandforsyning til pattegrise integreret i stiside
 • Mulighed for drikkeventil eller -kop

Udviklet med velfærd i højsædet, for både so, grise og personale

OPTI-farrow II

OPTI-farrow II er en faresti udviklet til løsgående søer og med optimal beskyttelse af de nyfødte grise. Stien er tilpasset de nyeste tyske krav. Farestien er udstyret med en fareboks, så det er muligt at styre soens bevægelser tre til fire dage i forbindelse med faring. Derefter kan den åbnes for større bevægelsesfrihed for soen. Boksen er placeret diagonalt i stien og er tilpasset nutidens store søers pladsbehov og giver god plads til diegivning for store kuld. Den hævbare frontplade i hulen gør det let at behandle og beskytte pattegrise mod soens bevægelser. Pattegrisehulen er placeret, så overdækning og frontplade let kan betjenes fra gangen. Denne placering gør det nemmere at overvåge og behandle pattegrise uden indblanding fra soen. Desuden øges smittebeskyttelsen, når det ikke er nødvendigt for staldpersonalet at træde ind i stien.

Opti-farrow II,
faresti til løsgående søer

 • Stilængde: 240–330 cm
 • Stibredde: 240–270 cm
 • Stihøjde: 50/100 cm
 • Farebokslængde fra krybbe: 220 cm
 • Vipbare bøjler med støjreduktion
 • Todelt pattegrisehule med hævbar front
 • Sokrybbe 21 l
 • Vandsystem i rustfrie materialer
 • So-drikkeventil min. 10 l/min
 • Vandforsyning til pattegrise integreret i stiside
 • Mulighed for drikkeventil og drikkekop til vand eller mælk

Faresti FT-30

FT-30 er et stikoncept, hvor soen flyttes fra stien ved fravænning ca. 4 uger efter faring og grisene forbliver i stien indtil de vejer ca. 30 kg. Ved at lade grisen forblive i stien efter fravænning undgås flytning og sammenblanding i et ny miljø, hvilket giver sundere levevilkår med et lavere smittepres og øget tilvækst til følge. Det anbefales, at stien indrettes med dobbelt gulvvarme og rumvarme for at skabe optimale rammer for dyrenes trivsel og tilvækst. Desuden er stien udformet med toklimasystem tilpasset grisenes krav i perioden både før og efter fravænning. Soen og grisene kan fodres separat. Stien leveres med tørfodringsautomat eller med langkrybbe til vådfodring.

Vissing Agro tilbyder flere modeller af FT-30 systemet:

Model A “Wing up” – Fareboksens sider hæves til lodret position og farestien er i en håndevending lavet om til en smågrisesti med toklimasystem.
Model B “Nordic” – Fareboksens sider svinges over til siden foran pattegrisehulen efter 3-4 dage. Herefter fungerer stien som almindelig faresti til løsgående so indtil fravænning og derefter som toklimasystem for smågrisene.

Faresti FT-30

 • Stistørrelse efter ønske: 250 x 250 cm er standard
 • Stihøjde ved so: 100 cm
 • Stihøjde ved grise: 75 cm
 • Plankeinventar 50 cm og 2 rør i toppen
 • Kontaktgitter mellem stier
 • Vandsystem i rustfri materialer
 • Vand til so via højtydende drikkeventil min. 10 l/min
 • Vandforsyning til pattegrise integreret i stisiden
 • Vand til pattegrise enten via bideventil eller kop
 • Flere fodringssystemer tilbydes