Økologisk stald, Tyskland

650 søer

3 farestalde hver med 50 Stier

1 smågrisestald med toklimasystem og udeareal