Løsgående diegivende søer, Danmark​

850 søer

200 OPTI-farrow farestier

Vådfodring af søer og pattegrise