Tørfodervæg

Tørfodervæggen som i 2008 modtog Agromekprisen, har udviklet sig, og fremstår i dag som en helt unik måde af fodre grise på.
Den restriktive udfodring giver mulighed for at styre grisenes tilvækst og kødprocent, som er vigtige parametre, hvis der skal være økonomi i svinestalden.

Udfodringssystemet er monteret på en cellevæg, som samtidig fungerer som stiadskillelse. Det betyder, at der udfodres til to stier på én gang.

Systemet er specielt udviklet til slagtesvin, men også utrolig velegnet til produktion af sopolte og tungsvin.

Fordelen ved tørfodervæggen er, at så længe grisene er små, får de lov til at æde alt det, som de kan. Når grisene er nået en vis størrelse, fastholdes den daglige fodermængde, således at grisene ikke danner for meget fedt. Derved opnåes den optimale kødprocent og foderforbruget minimeres.

Ensartet foderfordeling

Systemets drivkraft er en stepmotor, som ved hjælp af en flexsnegl fører foderet ud gennem et rør, som er monteret på overkanten af fodervæggen. Rørets patenterede udformning sikrer, at der er en fuldstændig jævn fordeling af foder i hele væggens længderetning.

Fodring

En fodring starter med forvanding. Grisene er så klar, når foderet kommer. Indføringsrøret drejes, foderet fordeles optimalt i krybben, og helt uden stress og interne kampe om foderet, begynder grisene at æde.

Fodervæggen

Fodervæggen laves i moduler fra 3-7 meter, og hver enkelt sektionsstyring kan have op til 16 fodervægge.
Fodermængden styres let via standart foderkurver, men der er også mulighed for at udarbejde individuelle kurver.

Fakta om restriktiv fodring

 • Udfodring i hele krybbens længde.
 • God foderhygiejne.
 • Op til 10 udfodringer pr. dag.
 • Forvanding afpasses efter fodermængde.
 • Sopoltes tilvækst styres optimalt.
 • Slagtesvin og tungsvins tilvækst styres så en optimal kødprodent og et optimalt foderforbrug opnåes.
 • Standart foderkurver.
 • Foderkurver efter eget valg.
 • Sygekurve.
 • Kontroludfodring letter opsynet.
 • Styring med PC eller PDA.
 • Ingen stress omkring udfodring.
 • Mere ensartede grise
 • Bedre foderforbrug.
 • Bedre kødprocent.
 • Sikrer forøget indtjening.